Powrót   |   aktualności z powiatu

Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2018”

Opublikowano: 2018-04-30


Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2018”

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,  a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii  w zakresie ochrony środowiska.
Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.
 
Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2018”.
 
  1.  Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru  (Zał. 1. Do  Regulaminu  Konkursu – Karta  Zgłoszenia)  dokonane przez właściciela zagrody  w wyznaczonym  terminie do Etapu Gminnego Konkursu wg zasady określonej przez Burmistrza/Wójta danej gminy.
  3. Zgłoszenia  do etapu powiatowego  dla gmin, które przeprowadzają etap gminny konkursu dokonuje  Wójt/Burmistrz  Gminy.
  4. Zgłoszenia do etapu powiatowego konkursu z terenu gmin, które nie przeprowadzają etapu gminnego, dokonuje się z pomocą pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej oraz znających teren pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zgłoszenie dokonywane jest w  konsultacji z Burmistrzem/Wójtem danej Gminy.
  5. Do  konkursu na szczeblu powiatowym, gminy które przeprowadzają etap Gminny konkursu wyłaniają do konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym.
  6. Zajęcie  I,  II,  III  miejsca  w etapie  powiatowym powoduje  ograniczenie  w  możliwości     udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.
  7. Warunkiem obligatoryjnym  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia  z  wyrażoną  zgodą,  potwierdzoną  własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym  regulamin  Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia – oświadczenia


Skomentuj artykuł

Czytano: 1951 razy
Dodane przez: Andrzej Cierpiał
Dodane: 30 Kwietnia 2018, zmienione: 20 Marca 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Wyniki I Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej w Lelowie
Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8
 • Nowe ułatwienia w składaniu...
 • Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl